Informačný deň Agrismart Innovela, Belgicko

Virtuálny informačný deň, ktorý 21. apríla 2023 zorganizovala spoločnosť INNOVELA, partner z Belgicka, sa zúčastnili účastníci z rôznych kategórií zainteresovaných strán vrátane poľnohospodárov, poradcov, učiteľov v poľnohospodárskych inštitútoch a školách a pedagógov. Podujatie sa začalo srdečným privítaním generálnou riaditeľkou spoločnosti INNOVELA Athinou Katsanou, po ktorom nasledovali informatívne prezentácie Georgea Dimitriadisa, Pietera Pypersa a Nicka Pannecoucquea. Účastníci zdôraznili význam oslovenia učiacich sa a študentov prostredníctvom MOOC na zlepšenie ich zručností pred vstupom na trh práce. Na podujatí sa tiež zdôraznila potreba digitálnych zručností v poľnohospodárskom sektore a zavádzanie nových metód v tradičnom odvetví európskeho hospodárstva. Pedagógovia z rôznych inštitúcií v oblasti poľnohospodárstva boli vyzvaní, aby sa podelili o svoje príspevky a názory s cieľom zvýšiť vplyv výsledkov projektu AgriSmart. Celkovo sa informačný deň ukázal ako skvelá platforma pre stretnutie odborníkov z rôznych oblastí poľnohospodárskej vedy a odborného vzdelávania a prípravy, ktorí sa mohli podeliť o svoje poznatky a skúsenosti.