27.-29. Septembra 2022 4. Nadnárodné projektové stretnutie

Štvrté projektové stretnutie zorganizovala spoločnosť DEULA a konalo sa na mieste v Nienburgu v Nemecku aj virtuálne. Partneri stručne diskutovali o pokroku v rámci intelektuálneho výstupu 3, pre VOOC a elektronickú knihu. Zodpovední partneri predstavili Intelektuálny výstup 4 a Intelektuálny výstup 5. Okrem toho sa všetci multiplikátori dohodli na zorganizovaní podujatí vo februári 2023.

7.-8. Apríla 2022 3. Nadnárodné projektové stretnutie

Tretie projektové stretnutie zorganizovala EXELIA v Aténach v Grécku 7. a 8. apríla 2022. Na stretnutí partneri zhrnuli pokrok dosiahnutý v druhom polroku a predstavili sa nápady na nasledujúce úlohy, o ktorých sa diskutovalo so všetkými partnermi.

8. júla 2021 2. Nadnárodné projektové stretnutie

Druhé projektové stretnutie zorganizoval AGROINSTITUT online 8. júla 2021. Počas stretnutia sa diskutovalo o prvom intelektuálnom výstupe, všetci partneri stručne predstavili výsledky prieskumov a zároveň prebehla krátka diskusia o plánoch šírenia a zabezpečenia kvality.

15.-16. decembra 2020 Úvodné stretnutie

Projekt AGRISMART bol spustený! V dňoch 15. a 16. decembra sa konzorcium AGRISMART stretlo na úvodnom stretnutí projektu, ktoré virtuálne zorganizoval UNIMI. Počas stretnutia mali ARID, DEULA, EXELIA, UNIMI, AGROINSTITUT a INNOVELA možnosť preskúmať pracovný plán projektu a ďalšie kroky.