Agrismart Info-day Unimi, Taliansko

Vedúci partner projektu AgriSmart usporiadal 15. februára 2023 informačný deň na AULA MAGGIORE, Università degli Studi di Milano, Taliansko. Na podujatí sa zúčastnilo 48 účastníkov, päť hosťujúcich rečníkov a traja moderátori podujatia, ktorí diskutovali o cieľoch a zámeroch nástrojov AgriSmart, ako aj o súčasnom stave „inteligentného poľnohospodárstva“ a skúsenostiach súvisiacich s udržateľným poľnohospodárstvom. Podujatie moderovala Valentina Vaglia, postdoktorandka na Katedre environmentálnych vied a politiky UNIMI. Účastníci mali tiež možnosť oboznámiť sa s odborným otvoreným online kurzom AgriSmart (VOOC) a všeobecnými výstupmi projektu. Podujatie vyvrcholilo participatívnym workshopom určeným na zber nápadov a implementáciu materiálov na podporu udržateľného poľnohospodárstva.