Agrismart Info-day Unimi, Taliansko

Posledné projektové stretnutie projektu AgriSmart sa konalo 24. mája 2023 v Miláne, ktoré hostil UNIMI, koordinátor projektu AgriSmart. Toto stretnutie znamenalo významný míľnik na našej ceste. Poskytlo členom konzorcia platformu na stretnutie a zdieľanie pokroku, výmenu cenných poznatkov a podporu spolupráce počas posledných týždňov nášho projektu. Stretnutie predstavilo pozoruhodnú prácu, ktorá sa vykonala v priebehu projektu, a preukázalo náš záväzok zvýšiť produktivitu, udržateľnosť a odolnosť poľnohospodárstva. Počas stretnutia sa účastníci zapojili do plodných diskusií, prezentácií a workshopov zameraných na výsledky projektu. Vyjadrujeme úprimnú vďaku UNIMI za zorganizovanie tohto úspešného projektového stretnutia v Miláne. Ich podpora a obetavosť prispeli k hladkému priebehu projektu AgriSmart. Naše uznanie vyjadrujeme aj všetkým členom konzorcia, vďaka ktorých odborným znalostiam a neochvejnému odhodlaniu bolo toto spoločné úsilie mimoriadne úspešné.

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku a stali sa súčasťou našej cesty k inteligentnejšej a udržateľnejšej poľnohospodárskej budúcnosti.