Agrismart Info-day IZPI,Slovensko

Dňa 10. marca 2023 sa v Nitre uskutočnilo informačné a interaktívne osobné podujatie IZPI, ktorého sa zúčastnilo 55 účastníkov, z toho 69 % poľnohospodárov. Podujatie sa týkalo širokého spektra tém súvisiacich s projektom Agrismart, ako napríklad význam digitálnych technológií v poľnohospodárstve, nový strategický plán SPP a diskusie o projekte. Účastníci poskytli cennú spätnú väzbu, pričom zdôraznili potrebu komplexného systému školení o nových technológiách v poľnohospodárstve a dôležitosť funkčného softvéru na vedenie aktuálnych denných záznamov v poľnohospodárstve. Vyjadrili tiež obavy z potenciálnych nedostatkov v oblasti udržateľného a digitálneho poľnohospodárstva na Slovensku, ako sú nedostatočné znalosti v oblasti „veľkých dát“ a nedostatočné finančné stimuly. Celkovo bolo podujatie veľmi úspešné a poskytlo účastníkom príležitosť učiť sa, diskutovať a prispieť k rozvoju poľnohospodárstva na Slovensku.