Agrismart Info-Day Exelia Grécko

Grécky partner, EXELIA, zorganizoval 8. februára 2023 informačné online podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 50 účastníkov vrátane poľnohospodárov, agronómov, akademikov, družstevníkov, členov sociálnych družstiev, pedagógov poľnohospodárskych technológií, študentov a veterinárov. Podujatie sa začalo príchodom a pripojením účastníkov, po ktorom nasledovala prezentácia spoločnosti EXELIA. Následne bol predstavený projekt AGRISMART, pričom boli načrtnuté jeho ciele, výskumné činnosti a výsledky. Diskusia sa potom zamerala na novú spoločnú poľnohospodársku politiku a národný strategický plán. Po krátkej prestávke sa účastníci oboznámili so zrozumiteľným a priateľským digitálnym nástrojom určeným na zlepšenie klimaticky inteligentného poľnohospodárstva a digitálnych zručností subjektov pôsobiacich v poľnohospodárskom sektore. Podujatie sa skončilo diskusiou o poľnohospodárstve a klimatickej kríze vrátane poľnohospodárskych postupov na zmiernenie jej dôsledkov.