Agrismart Info-day Arid, Poľsko

Združenie ARID v Poľsku zorganizovalo 23.02.2023 v Luborzyci úspešný informačný deň, na ktorom sa zúčastnilo 55 účastníkov vrátane poľnohospodárov, poradcov, riaditeľov výskumných ústavov a škôl a pedagógov. Súčasťou podujatia boli prezentácie projektu Agrismart, jeho výsledkov a konkrétnych vzdelávacích jednotiek, po ktorých nasledovala diskusia a podpis vyhlásenia o podpore. Spätná väzba od účastníkov bola prevažne pozitívna, pričom väčšina z nich uviedla, že prostredie, používanie jazykov a možnosti diskusie boli vhodné a prínosné. Niektoré zainteresované strany však odporučili, že je potrebné uskutočniť školenia o digitalizácii na ich pracovisku a viac vzdelávať o nariadeniach EÚ a SPP, najmä medzi mladšími generáciami. Výzvou v Poľsku je presvedčiť staršie generácie, aby si osvojili nové zručnosti v oblasti udržateľnosti a digitalizácie, ale celkovo bol informačný deň úspešný pri propagácii projektu Agrismart a zlepšovaní klimaticky inteligentných a digitálnych zručností v poľnohospodárskom sektore.