8. júla 2021 2. Nadnárodné projektové stretnutie

Druhé projektové stretnutie zorganizoval AGROINSTITUT online 8. júla 2021. Počas stretnutia sa diskutovalo o prvom intelektuálnom výstupe, všetci partneri stručne predstavili výsledky prieskumov a zároveň prebehla krátka diskusia o plánoch šírenia a zabezpečenia kvality.