7.-8. Apríla 2022 3. Nadnárodné projektové stretnutie

Tretie projektové stretnutie zorganizovala EXELIA v Aténach v Grécku 7. a 8. apríla 2022. Na stretnutí partneri zhrnuli pokrok dosiahnutý v druhom polroku a predstavili sa nápady na nasledujúce úlohy, o ktorých sa diskutovalo so všetkými partnermi.