27.-29. Septembra 2022 4. Nadnárodné projektové stretnutie

Štvrté projektové stretnutie zorganizovala spoločnosť DEULA a konalo sa na mieste v Nienburgu v Nemecku aj virtuálne. Partneri stručne diskutovali o pokroku v rámci intelektuálneho výstupu 3, pre VOOC a elektronickú knihu. Zodpovední partneri predstavili Intelektuálny výstup 4 a Intelektuálny výstup 5. Okrem toho sa všetci multiplikátori dohodli na zorganizovaní podujatí vo februári 2023.