REZULTATY

1. Efekty uczenia się i jednostki oparte na dowodach naukowych służące rozwijaniu umiejętności informatycznych i umiejętności przystosowanych do warunków klimatycznych w sektorze rolniczym

Rezultat ten określi efekty uczenia się dla aktualnego, dostosowanego do potrzeb sektora, programu nauczania w zakresie rolnictwa dotyczącego zrównoważonych środowiskowo praktyk pracy i nowoczesnych aplikacji cyfrowych. Będzie on zawierał stwierdzenia dotyczące tego, co uczący się powinni wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po ukończeniu programu szkoleniowego AgriSmart.

2. Modułowa struktura programu nauczania (Syllabus), instrukcje edukacyjne, materiały dydaktyczne i materiały do oceny

W ramach tego zadania zostanie opracowana modułowa struktura programu nauczania (sylabus), która może być wykorzystywana przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rolników, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie umiejętności informatycznych i związanych z klimatem. Dodatkowo, projekt ten obejmuje stworzenie puli zasobów, w tym instrukcji edukacyjnych, materiałów do nauki i oceny, zaprojektowanych w celu wsparcia realizacji kursu AGRISMART w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Jego głównym celem jest ułatwienie nabywania inteligentnych klimatycznie i cyfrowych umiejętności w sektorze rolnictwa.

3. Tworzenie materiałów pedagogicznych jako otwartych zasobów edukacyjnych

OER, które zostaną opracowane, będą nadawały się do włączenia do oferty kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również do samodzielnego prowadzenia szkoleń, zaspokajając potrzeby zarówno początkujących, jak i doświadczonych rolników. OER projektu AGRISMART będą dostępne we wszystkich językach partnerów projektu (EN, IT, EL, DE, PL, SK, FR), co zapewni możliwość ich szerokiego wykorzystania geograficznego. Dostęp do OER i ich wykorzystanie będą nieograniczone.

4. Infrastruktura i zawartość otwartych kursów online AGRISMART (VOOC) w 7 językach.

VOOC będzie obejmować jednostki projektowe oraz dostosowane do kontekstu materiały szkoleniowe i materiały do oceny opracowane w O2, w formie internetowej, nadające się do samodzielnego uczenia się i uczenia się w systemie mieszanym (blended learning).

5. Zestaw narzędzi dla mentorów AGRISMART służący włączeniu efektów uczenia się do WBL w rolnictwie

Celem zestawu narzędzi jest ułatwienie zdobywania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z klimatem. Zestaw narzędzi będzie skierowany do doświadczonych praktyków uczestniczących lub aspirujących do uczestnictwa w działaniach WBL w charakterze mentorów i będzie miał zastosowanie do różnych form szkoleń WBL (tj. I-VET, C-VET, formalnych/nieformalnych, z/bez udziału organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego).

6. Ramy AGRISMART na rzecz promowania włączania rozwoju umiejętności inteligentnych i cyfrowych w zakresie klimatu do oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do polityki regionalnej

Ten wynik obejmuje utworzenie ram promujących integrację rozwoju umiejętności inteligentnych pod względem klimatycznym i cyfrowych w ofercie VET i politykach regionalnych. Celem tego działania jest zidentyfikowanie ważnych aspektów (tj. administracyjnych, organizacyjnych, finansowych, związanych z podnoszeniem świadomości), które są istotne dla tworzenia, wprowadzania i prowadzenia programów WBL w rolnictwie.