REZULTATY

1. Efekty uczenia się i jednostki oparte na dowodach naukowych służące rozwijaniu umiejętności informatycznych i umiejętności przystosowanych do warunków klimatycznych w sektorze rolniczym

Rezultat ten określi efekty uczenia się dla aktualnego, dostosowanego do potrzeb sektora, programu nauczania w zakresie rolnictwa dotyczącego zrównoważonych środowiskowo praktyk pracy i nowoczesnych aplikacji cyfrowych. Będzie on zawierał stwierdzenia dotyczące tego, co uczący się powinni wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić po ukończeniu programu szkoleniowego AgriSmart.

2. Modułowa struktura programu nauczania (Syllabus), instrukcje edukacyjne, materiały dydaktyczne i materiały do oceny

W ramach tego zadania zostanie opracowana modułowa struktura programu nauczania (sylabus), która może być wykorzystywana przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rolników, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie umiejętności informatycznych i związanych z klimatem. Dodatkowo, projekt ten obejmuje stworzenie puli zasobów, w tym instrukcji edukacyjnych, materiałów do nauki i oceny, zaprojektowanych w celu wsparcia realizacji kursu AGRISMART w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Jego głównym celem jest ułatwienie nabywania inteligentnych klimatycznie i cyfrowych umiejętności w sektorze rolnictwa.

3. Tworzenie materiałów pedagogicznych jako otwartych zasobów edukacyjnych

OER, które zostaną opracowane, będą nadawały się do włączenia do oferty kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również do samodzielnego prowadzenia szkoleń, zaspokajając potrzeby zarówno początkujących, jak i doświadczonych rolników. OER projektu AGRISMART będą dostępne we wszystkich językach partnerów projektu (EN, IT, EL, DE, PL, SK, FR), co zapewni możliwość ich szerokiego wykorzystania geograficznego. Dostęp do OER i ich wykorzystanie będą nieograniczone.

4. Infrastruktura i zawartość otwartych kursów online AGRISMART (VOOC) w 7 językach.

VOOC będzie obejmować jednostki projektowe oraz dostosowane do kontekstu materiały szkoleniowe i materiały do oceny opracowane w O2, w formie internetowej, nadające się do samodzielnego uczenia się i uczenia się w systemie mieszanym (blended learning).

5. Zestaw narzędzi dla mentorów AGRISMART służący włączeniu efektów uczenia się do WBL w rolnictwie

Celem zestawu narzędzi jest ułatwienie zdobywania umiejętności cyfrowych i umiejętności związanych z klimatem. Zestaw narzędzi będzie skierowany do doświadczonych praktyków uczestniczących lub aspirujących do uczestnictwa w działaniach WBL w charakterze mentorów i będzie miał zastosowanie do różnych form szkoleń WBL (tj. I-VET, C-VET, formalnych/nieformalnych, z/bez udziału organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego).

6. Ramy AGRISMART na rzecz promowania włączania rozwoju umiejętności inteligentnych i cyfrowych w zakresie klimatu do oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do polityki regionalnej

This output comprises the formation of a framework to promote the integration of climate smart and digital skills development in VET offerings and regional policies. The purpose of this output is to identify important aspects (i.e. administrative, organisational, financial, awareness raising) that are relevant to the setup, introduction, and running of agriculture WBL schemes.