Agrismart Info-day Unimi, Włochy

Ostatnie spotkanie projektowe projektu AgriSmart odbyło się 24 maja 2023 r. w Mediolanie, którego gospodarzem był UNIMI, koordynator projektu AgriSmart. Spotkanie to stanowiło kamień milowy w naszej podróży. Zapewniło członkom konsorcjum platformę do dzielenia się postępami, wymiany cennych spostrzeżeń i wspierania współpracy w ostatnich tygodniach naszego projektu. Spotkanie pokazało niezwykłą pracę wykonaną w trakcie trwania …

Agrismart Info-day Deula, Niemcy

Z przyjemnością dzielimy się sukcesem InfoDay zorganizowanego przez DEULA, który odbył się 14 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Blattpavillon, DEULA Nienburg w Niemczech. Wydarzenie cieszyło się imponującą frekwencją 61 uczestników, w tym rolników, nauczycieli i specjalistów w dziedzinie rolnictwa. Z przyjemnością informujemy, że 100% ankietowanych uczestników wyraziło zadowolenie, potwierdzając, że ich oczekiwania dotyczące InfoDay …

Agrismart Info-day Innovela, Belgia

Wirtualny dzień informacyjny zorganizowany przez INNOVELA, partnera z Belgii, w dniu 21 kwietnia 2023 r., został zorganizowany z udziałem uczestników z różnych kategorii interesariuszy, w tym rolników, konsultantów, nauczycieli w instytutach rolniczych i szkołach oraz edukatorów. Wydarzenie rozpoczęło się od ciepłego powitania przez dyrektor zarządzającą INNOVELA, Athinę Katsanou, po którym nastąpiły prezentacje informacyjne George’a Dimitriadis, …

Agrismart Info-day Arid, Polska

Stowarzyszenie ARID w Polsce zorganizowało udany dzień informacyjny w dniu 23.02.2023 r. w Luborzycy, w którym wzięło udział 55 uczestników, w tym rolnicy, doradcy, dyrektorzy instytutów badawczych i szkół oraz nauczyciele. Wydarzenie obejmowało prezentacje projektu Agrismart, jego wyników i konkretnych jednostek edukacyjnych, a następnie dyskusje i podpisanie deklaracji wsparcia. Informacje zwrotne od uczestników były w …

Agrismart Info-day IZPI, Słowacja

10 marca 2023 roku IZPI był gospodarzem informacyjnego i interaktywnego wydarzenia face-to-face w Nitrze na Słowacji, w którym uczestniczyło 55 osób, z czego 69% stanowili rolnicy. Wydarzenie obejmowało szeroki zakres tematów związanych z projektem Agrismart, takich jak znaczenie technologii cyfrowych w rolnictwie, nowy plan strategiczny WPR i dyskusje na temat projektu. Uczestnicy przekazali cenne informacje …

Agrismart Info-day Unimi, Włochy

Partner wiodący projektu AgriSmart zorganizował swój dzień informacyjny 15 lutego 2023 roku w AULA MAGGIORE, Università degli Studi di Milano, Włochy. W wydarzeniu wzięło udział 48 uczestników, pięciu zaproszonych prelegentów i trzech moderatorów wydarzenia, którzy omówili cele i założenia instrumentów AgriSmart, jak również obecny stan „inteligentnego rolnictwa” i doświadczenia związane ze zrównoważonym rolnictwem. Moderatorem wydarzenia …

Agrismart Info-Day Exelia Grecja

Grecki partner, EXELIA, zorganizował informacyjne wydarzenie online 8 lutego 2023 roku, w którym wzięło udział 50 uczestników, w tym rolnicy, agronomowie, naukowcy, spółdzielcy, członkowie spółdzielni socjalnych, edukatorzy technologii rolniczych, studenci i weterynarze. Wydarzenie rozpoczęło się od przybycia i połączenia uczestników, po czym nastąpiła prezentacja firmy EXELIA. Następnie przedstawiono projekt AGRISMART, zarysowując jego cele, działania badawcze …

25-27 Stycznia 2023 5. spotkanie projektowe

Piąte spotkanie projektowe zostało zorganizowane przez ARID w Krakowie, w Polsce, 26 Stycznia 2023 roku. Partnerzy mieli okazję omówić ostatnie szczegóły dotyczące oczekujących zadań, a także organizację wydarzeń mnożnikowych, które odbędą się w lutym 2023 roku.

27-29 Września 2022 4. spotkanie projektowe

Czwarte spotkanie projektowe zostało zorganizowane przez DEULA i odbyło się zarówno na miejscu w Nienburgu, Niemcy, jak i wirtualnie. Partnerzy omówili krótko postępy w realizacji Produktu Intelektualnego 3, dla VOOC i e-booka. Partnerzy odpowiedzialni zaprezentowali Produkt Intelektualny 4 i Produkt Intelektualny 5. Dodatkowo, uzgodniono, że wszystkie wydarzenia mnożnikowe zostaną zorganizowane w lutym 2023 roku.

7-8 Kwietnia, 2022 3. spotkanie projektowe

Trzecie spotkanie projektowe zostało zorganizowane przez EXELIA, w Atenach, w Grecji w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku. Na spotkaniu partnerzy podsumowali postępy poczynione w drugim semestrze oraz przedstawiono i przedyskutowano ze wszystkimi partnerami pomysły na kolejne zadania.