Agrismart Info-day Unimi, Włochy

Ostatnie spotkanie projektowe projektu AgriSmart odbyło się 24 maja 2023 r. w Mediolanie, którego gospodarzem był UNIMI, koordynator projektu AgriSmart. Spotkanie to stanowiło kamień milowy w naszej podróży. Zapewniło członkom konsorcjum platformę do dzielenia się postępami, wymiany cennych spostrzeżeń i wspierania współpracy w ostatnich tygodniach naszego projektu. Spotkanie pokazało niezwykłą pracę wykonaną w trakcie trwania projektu, demonstrując nasze zaangażowanie w zwiększanie produktywności rolnictwa, zrównoważonego rozwoju i odporności. Podczas spotkania uczestnicy zaangażowali się w owocne dyskusje, prezentacje i warsztaty skupione wokół wyników projektu. Wyrażamy naszą szczerą wdzięczność dla UNIMI za zorganizowanie tego udanego spotkania projektowego w Mediolanie. Ich wsparcie i poświęcenie odegrały kluczową rolę w sprawnym postępie projektu AgriSmart. Wyrażamy również nasze uznanie dla wszystkich członków konsorcjum, których wiedza i niezachwiane zaangażowanie sprawiły, że ten wspólny wysiłek odniósł ogromny sukces.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i bycie częścią naszej podróży w kierunku inteligentniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości rolnictwa.