Agrismart Info-day IZPI, Słowacja

10 marca 2023 roku IZPI był gospodarzem informacyjnego i interaktywnego wydarzenia face-to-face w Nitrze na Słowacji, w którym uczestniczyło 55 osób, z czego 69% stanowili rolnicy. Wydarzenie obejmowało szeroki zakres tematów związanych z projektem Agrismart, takich jak znaczenie technologii cyfrowych w rolnictwie, nowy plan strategiczny WPR i dyskusje na temat projektu. Uczestnicy przekazali cenne informacje zwrotne, podkreślając potrzebę kompleksowego systemu szkoleń w zakresie nowych technologii w rolnictwie oraz znaczenie funkcjonalnego oprogramowania do prowadzenia aktualnej codziennej dokumentacji gospodarstwa. Wyrazili również zaniepokojenie potencjalnymi lukami w dziedzinie zrównoważonego i cyfrowego rolnictwa na Słowacji, takimi jak brak wiedzy w dziedzinie „big data” i niewystarczające zachęty finansowe. Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenie było wielkim sukcesem, zapewniając uczestnikom możliwość uczenia się, dyskutowania i przyczyniania się do postępu rolnictwa na Słowacji.