Agrismart Info-day Innovela, Belgia

Wirtualny dzień informacyjny zorganizowany przez INNOVELA, partnera z Belgii, w dniu 21 kwietnia 2023 r., został zorganizowany z udziałem uczestników z różnych kategorii interesariuszy, w tym rolników, konsultantów, nauczycieli w instytutach rolniczych i szkołach oraz edukatorów. Wydarzenie rozpoczęło się od ciepłego powitania przez dyrektor zarządzającą INNOVELA, Athinę Katsanou, po którym nastąpiły prezentacje informacyjne George’a Dimitriadis, Pieter Pypers i Nicka Pannecoucque. Uczestnicy podkreślili znaczenie zwrócenia się do uczniów i studentów poprzez wykorzystanie MOOC w celu poprawy ich umiejętności przed wejściem na rynek pracy. Wydarzenie podkreśliło również potrzebę umiejętności cyfrowych w sektorze rolniczym i wdrażania nowych metod w tradycyjnym sektorze gospodarki europejskiej. Edukatorzy z różnych instytucji w dziedzinie rolnictwa zostali zaproszeni do podzielenia się swoim wkładem i poglądami w celu zwiększenia wpływu wyników AgriSmart. Ogólnie rzecz biorąc, InfoDay okazał się świetną platformą dla ekspertów z różnych dziedzin nauk rolniczych i kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami.