Agrismart Info-Day Exelia Grecja

Grecki partner, EXELIA, zorganizował informacyjne wydarzenie online 8 lutego 2023 roku, w którym wzięło udział 50 uczestników, w tym rolnicy, agronomowie, naukowcy, spółdzielcy, członkowie spółdzielni socjalnych, edukatorzy technologii rolniczych, studenci i weterynarze. Wydarzenie rozpoczęło się od przybycia i połączenia uczestników, po czym nastąpiła prezentacja firmy EXELIA. Następnie przedstawiono projekt AGRISMART, zarysowując jego cele, działania badawcze i wyniki. Następnie dyskusja zwróciła się ku nowej Wspólnej Polityce Rolnej i Narodowemu Planowi Strategicznemu. Po krótkiej przerwie uczestnicy zostali zapoznani ze zrozumiałym i przyjaznym narzędziem cyfrowym, zaprojektowanym w celu wzmocnienia inteligentnego klimatycznie rolnictwa oraz umiejętności cyfrowych osób zaangażowanych w sektor rolniczy. Wydarzenie zakończyła dyskusja na temat rolnictwa i kryzysu klimatycznego, w tym praktyk rolniczych służących łagodzeniu jego skutków.