Agrismart Info-day Arid, Polska

Stowarzyszenie ARID w Polsce zorganizowało udany dzień informacyjny w dniu 23.02.2023 r. w Luborzycy, w którym wzięło udział 55 uczestników, w tym rolnicy, doradcy, dyrektorzy instytutów badawczych i szkół oraz nauczyciele. Wydarzenie obejmowało prezentacje projektu Agrismart, jego wyników i konkretnych jednostek edukacyjnych, a następnie dyskusje i podpisanie deklaracji wsparcia. Informacje zwrotne od uczestników były w przeważającej mierze pozytywne, a większość z nich wskazywała, że środowisko, użycie języków i możliwości dyskusji były odpowiednie i korzystne. Jednak niektórzy interesariusze zalecili, że istnieje potrzeba szkoleń na temat cyfryzacji w ich miejscu pracy oraz większej edukacji na temat przepisów UE i WPR, szczególnie wśród młodszych pokoleń. Wyzwaniem w Polsce jest przekonanie starszych pokoleń do rozwijania nowych umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji, ale ogólnie rzecz biorąc, dzień informacyjny był sukcesem w promowaniu projektu Agrismart i doskonaleniu umiejętności cyfrowych w sektorze rolnym.