8 lipca, 2021 2. spotkanie projektowe

Drugie spotkanie projektowe zostało zorganizowane online przez AGROINSTITUT 8 lipca 2021 roku. Podczas spotkania omówiono pierwszy dorobek intelektualny, wszyscy partnerzy krótko przedstawili wyniki ankiet, a także odbyła się krótka dyskusja na temat planów upowszechniania i zapewniania jakości.