7-8 Kwietnia, 2022 3. spotkanie projektowe

Trzecie spotkanie projektowe zostało zorganizowane przez EXELIA, w Atenach, w Grecji w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku. Na spotkaniu partnerzy podsumowali postępy poczynione w drugim semestrze oraz przedstawiono i przedyskutowano ze wszystkimi partnerami pomysły na kolejne zadania.