8 Ιουλίου, 2021 2η συνάντηση Έργου

Η δεύτερη συνάντηση του έργου διοργανώθηκε διαδικτυακά από την AGROINSTITUT στις 8 Ιουλίου 2021. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν εν συντομία τα αποτελέσματα των ερευνών, ενώ έγινε επίσης μια σύντομη συζήτηση σχετικά με τα σχέδια διάδοσης, επικοινωνίας και διασφάλισης ποιότητας.