7-8 Απριλίου, 2022 3η συνάντηση Έργου

Η τρίτη συνάντηση του έργου διοργανώθηκε από την EXELIA, στην Αθήνα, στις 7 και 8 Απριλίου 2022. Στη συνάντηση, οι εταίροι συνόψισαν την πρόοδο που σημειώθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο και παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν από όλους τους εταίρους ιδέες για τις επόμενες εργασίες.