27-29 Σεπτεμβρίου, 2022 4η συνάντηση Έργου

Η τέταρτη συνάντηση του έργου διοργανώθηκε από την DEULA πραγματοποιήθηκε υβριδικά τόσο με φυσική παρουσία ορισμένων εταίρων στο Nienburg της Γερμανίας όσο και διαδικτυακά. Οι εταίροι συζήτησαν εν συντομία την πρόοδο του πνευματικού αποτελέσματος 3, για το VOOC και το e-book. Οι υπεύθυνοι εταίροι παρουσίασαν το πνευματικό αποτέλεσμα 4 και το πνευματικό αποτέλεσμα 5. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η διοργάνωση όλων των ενημερωτικών ημερίδων τον Φεβρουάριο του 2023.