1ο Ενημερωτικό Δελτίο για το έργο Agri-Smart

Το πρώτο ενημερωτικό μας δελτίο είναι εδώ!
Μάθετε περισσότερα για τα επιτεύγματα και τα επόμενα βήματα του έργου μας κατεβάζοντάς το εδώ.