15-16 Δεκεμβρίου, 2020 Εναρκτήρια Συνάντηση Έργου

Το έργο AGRISMART ξεκίνησε! Στις 15 και 16 Δεκεμβρίου η κοινοπραξία AGRISMART συναντήθηκε για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου, η οποία διοργανώθηκε από το UNIMI. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι ARID, DEULA, EXELIA, UNIMI, AGROINSTITUT και INNOVELA είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν το σχέδιο εργασιών του έργου και τα επόμενα βήματα.