Ενημερωτική ημερίδα για το έργο AGRISMART στην Ελλάδα από την EXELIA

Ο εταίρος από την Ελλάδα, η EXELIA, πραγματοποίησε μια ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση στις 8 Φεβρουαρίου 2023, την οποία παρακολούθησαν 50 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων αγρότες, γεωπόνοι, ακαδημαϊκοί, μέλη κοινωνικών συνεταιρισμών, εκπαιδευτικοί γεωτεχνικοί, φοιτητές και κτηνίατροι. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την υποδοχή και τη σύνδεση των συμμετεχόντων, ενώ ακολούθησε παρουσίαση της EXELIA. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το έργο AGRISMART, περιγράφοντας τους στόχους, τις ερευνητικές δράσεις και τα αποτελέσματά του. Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση για ένα κατανοητό και φιλικό ψηφιακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της κλιματικά έξυπνης γεωργίας και των ψηφιακών δεξιοτήτων όσων εμπλέκονται στον γεωργικό τομέα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση σχετικά με τη γεωργία και την κλιματική κρίση, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων.