Ενημερωτική ημερίδα για το έργο Agrismart από τον εταίρο Ιnnovela, Βέλγιο

Η διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από την INNOVELA, την εταίρο από το Βέλγιο, στις 21 Απριλίου 2023, οργανώθηκε με συμμετέχοντες από διάφορες κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως αγρότες, σύμβουλοι, καθηγητές σε γεωργικά ινστιτούτα και σχολεία και εκπαιδευτικοί. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα από τη διευθύνουσα σύμβουλο του INNOVELA, Αθηνά Κατσάνου, και ακολούθησαν ενημερωτικές παρουσιάσεις από τους Γιώργο Δημητριάδη, Pieter Pypers και Nick Pannecoucque. Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της προσέγγισης των μαθητών και των φοιτητών μέσω της χρήσης των ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC) για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους πριν από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η εκδήλωση ανέδειξε επίσης την ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες στον αγροτικό τομέα και την εφαρμογή νέων μεθόδων σε έναν παραδοσιακό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Εκπαιδευτικοί από διάφορα ιδρύματα στον τομέα της γεωργίας κλήθηκαν να μοιραστούν τις εισηγήσεις και τις απόψεις τους για την αύξηση του αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του AgriSmart. Συνολικά, η ενημερωτική ημερίδα αποδείχθηκε ότι αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τους εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς της γεωργικής επιστήμης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να συναντηθούν και να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.