Ενημερωτική ημερίδα για το έργο Agrismart από τον εταίρο Arid, Πολωνία

Η οργάνωση ARID στην Πολωνία διοργάνωσε μια επιτυχημένη ενημερωτική ημερίδα στις 23.02.2023 στη Luborzyca, στην οποία συμμετείχαν 55 άτομα, μεταξύ των οποίων αγρότες, σύμβουλοι, διευθυντές ερευνητικών ινστιτούτων και σχολείων και εκπαιδευτικοί. Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις του έργου Agrismart, των αποτελεσμάτων του και των ειδικών μαθησιακών ενοτήτων, ενώ ακολούθησαν συζητήσεις και υπογραφή της δήλωσης υποστήριξης. Τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν συντριπτικά θετικά, με τους περισσότερους να αναφέρουν ότι το περιβάλλον, η χρήση των διαφόρων γλωσσών και οι ευκαιρίες για συζήτηση ήταν κατάλληλες και ωφέλιμες. Ωστόσο, ορισμένοι ενδιαφερόμενοι συνέστησαν ότι υπάρχει ανάγκη για εκπαιδεύσεις σχετικά με την ψηφιοποίηση στο χώρο εργασίας τους και για περισσότερη εκπαίδευση σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ και την ΚΓΠ, ιδίως μεταξύ των νεότερων γενεών. Η πρόκληση στην Πολωνία είναι να πειστούν οι μεγαλύτερες γενιές να αναπτύξουν νέες δεξιότητες όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση, αλλά συνολικά, η ενημερωτική ημέρα ήταν μια επιτυχία για την προώθηση του έργου Agrismart και τη βελτίωση των κλιματικά έξυπνων και ψηφιακών δεξιοτήτων στον γεωργικό τομέα.