Ενημερωτική ημερίδα για το έργο Agrismart από τον εταίρο IZPI, Σλοβακία

Στις 10 Μαρτίου 2023, το IZPI φιλοξένησε μια ενημερωτική και διαδραστική δια ζώσης εκδήλωση στη Νίτρα της Σλοβακίας, με 55 συμμετέχοντες, εκ των οποίων το 69% ήταν αγρότες. Η εκδήλωση κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με το έργο Agrismart, όπως η σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία, το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ και οι συζητήσεις για το έργο. Οι συμμετέχοντες έδωσαν πολύτιμα σχόλια, τονίζοντας την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα κατάρτισης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία και τη σημασία ενός λειτουργικού λογισμικού για την τήρηση ενημερωμένων καθημερινών αρχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εξέφρασαν επίσης την ανησυχία τους για πιθανά κενά στον τομέα της βιώσιμης και ψηφιακής γεωργίας στη Σλοβακία, όπως η έλλειψη γνώσεων στον τομέα των “μεγάλων δεδομένων” και τα ανεπαρκή οικονομικά κίνητρα. Συνολικά, η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μάθουν, να συζητήσουν και να συμβάλουν στην πρόοδο της γεωργίας στη Σλοβακία.